Jest już dostępna najnowsza wersja Comarch ERP XL 2015.1. ma ona aż 219 nowych funkcjonalności! Wiele z nich dotyczy obszarów Produkcji i Logistyki, m.in. korekty ilościowo-wartościowe, pozwalające na zmianę ceny dla części ilości elementu transakcji, odświeżony wygląd wykresu Gantt`a oraz wprowadzono przenoszenie zmian wykonanych na operacji planowanej do jej realizacji.

Spośród nowości w wersji 2015.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić: 

 

Logistyka:

 • Korekta ilościowo-wartościowa, pozwalająca na dokonanie zmiany ceny dla części ilości elementu transakcji.  Funkcjonalność ta została wprowadzona zarówno dla transakcji sprzedaży, jak i zakupu. W przypadku częściowej korekty zakupu, operacji takiej można dokonać w zakresie ilości dostępnej w magazynie, dokonując w ten sposób np. przeceny towarów słabo rotujących.
 • Nieustanny rozwój funkcjonalności dotyczących Nowego Interfejsu m.in.: w zakresie sortowania po kolumnach Ilość\Netto\Brutto na listach elementów dokumentów handlowych i zamówieniach czy możliwości ukrywania kolumn z poziomu udostępnionego na listach menu kontekstowego.
 • Zapisywanie na dokumentach PA, FS, FSL informacji o numerze paragonu zarejestrowanego na urządzeniu fiskalnym oraz o numerze raportu fiskalnego, w którym znajdzie się ten paragon. Funkcjonalność ułatwia weryfikację poprawności procesu fiskalizacji obrotu detalicznego.
 • Rozszerzenie funkcjonalności zakładki "Znajdź" listy zamówień, na której dodano możliwość seryjnych operacji dla dokumentów listy. W ten sposób można już nie tylko szybko odszukać oferty/zamówienia spełniające żądane kryteria, ale również potwierdzać je, czy realizować.
 • Oznaczenie towaru dodatkowym kodem i nazwą stosowaną przez Dostawcę/Odbiorcę tego towaru. Za pomocą tego kodu można dodawać towar na pozycje dokumentu rejestrowanego dla danego Kontrahenta.
 • Eksport danych adresowych nabywcy, sprzedawcy, miejsca dostawy oraz dodatkowych informacji typu Remarks podczas wysyłania dokumentów awiza wysyłki oraz potwierdzenia dostawy za pomocą EDI.

 

Produkcja:

 • Możliwość realizacji operacji wg planu, dzięki czemu zmiany związane z ilością/rodzajem zastosowanych materiałów wprowadzone na operacji planowanej będą przenoszone na realizację operacji.
 • Nowa funkcja zamykania zleceń produkcyjnych - bez przeprowadzania rozliczenia kosztów, znajdujące zastosowanie w firmach rozliczających koszty produkcji wg cen ewidencyjnych.
 • Ułatwienia w zarządzaniu zleceniami poprzez wprowadzenie nowego stanu zlecenia produkcyjnego i możliwości "mrożenia" operacji.
 • Możliwość ustalenia na Planie Produkcji aktualizacji ilości do produkcji na podstawie ilości minimalnej.
 • Odświeżony wygląd wykresu Gantt'a nawiązujący stylistycznie do interfejsu Modern UI.
 • Jednoczesna zmiana terminów rozpoczęcia wielu operacji z poziomu wykresu Gantt'a.

 

Księgowość:

 • Rozwój funkcjonalności Korekty podatku dochodowego (KPD) w zakresie generowania Korekt powrotnych podatku dochodowego (KPPD) do KPD na skutek zmiany stanu rozliczenia, np. uregulowania płatności.
 • Dodatkowo - zintegrowana obsługę logowania SSO umożliwiającą logowanie do usług w chmurze takich jak "wszystko" czy "Społeczność Comarch ERP" bez konieczności podawania loginu oraz hasła.

 

Najnowsze narzędzie analityczne Comarch BI Point:

 • Jest to aplikacja w formie strony internetowej dostępnej na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Wyróżnikiem aplikacji jest nowoczesny i atrakcyjny wizualnie interfejs. Podczas tworzenia narzędzia duży nacisk położono na jego funkcjonalność, dzięki czemu tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych zestawień i analiz, w formie interaktywnych dashboardów jest łatwe i przyjemne.

 

Z Comarch ERP XL 2015.1 współpracuje także najnowsza odsłona Comarch ERP XL Obieg Dokumentów, która umożliwia elektroniczną archiwizację dokumentów oraz definiowanie procesów pracy z dokumentem elektronicznym np. tworząc ścieżkę obiegu dokumentów począwszy od doręczenia, poprzez procesy zachodzące wewnątrz firmy, a skończywszy na przekazaniu do archiwizacji. W najnowszej wersji Obiegu Dokumentów wprowadzono możliwość pracy na urządzeniach mobilnych poprzez dedykowaną, responsywną stronę. Ponadto aplikacja umożliwia m.in. proste i intuicyjne tworzenie powiązań pomiędzy kolejnymi etapami obiegu, prezentację ścieżki w formie graficznej oraz bieżący podgląd skanów dokumentów wprowadzonych do obiegu.

 

Wersja Comarch ERP XL 2015.1 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z:

 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2015.0
 • Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży 2015.0
 • Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2015.0.2
 • Comarch ERP Mobile Magazyn 2013.4.1
 • Comarch Retail 2015.0
 • Comarch ERP XL Pulpit Pracownika 2015.1
 • Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 2015.1
 • Comarch ERP e-Sklep 7.7
 • wszystko.pl