RMS System - Comarch EDI

EDI - Elektroniczna wymiana danych to szybsza, tańsza i bezpieczniejsza wymiana dokumentów


Wymiana dokumentów elektronicznych z poziomu systemu Comarch ERP XL:

  • Integracja z Comarch EDI
  • Automatyczne przesyłanie różnego rodzaju dokumentów (np. zamówienia, faktury) w formie elektronicznej, z wykorzystaniem formatu XML, według szablonów najpopularniejszego standardu EDI (Electronic Document Interchange)
  • Komunikowanie o występujących rozbieżnościach.


Korzyści:

  • Zacieśnienie współpracy z dostawcami i odbiorcami,
  • Eliminacja błędów ludzkich
  • Redukcja kosztów, związanych m.in. z zakupem papieru i materiałów eksploatacyjnych, wysyłką i archiwizacją papierowych dokumentów
  • Oszczędność czasu związanego z dostarczeniem dokumentu do kontrahenta